POL-LAB
Chromatografia - system CHROMAX  Oprogramowanie do zbierania i obróbki danych chromatograficznych wraz z przetwornikiem 
CHARAKTERYSTYKA
OPIS URZĄDZENIA
HOME
LISTA UŻYTKOWNIKÓW INSTRUKCJE KONTAKTDARMOWA LICENCJA NA DODATKOWE STANOWISKA

INTUICYJNE    OPROGRAMOWANIEOPROGRAMOWANIE UMOŻLIWIA
:

1. INTEGRACJA:

- automatyczne wyszukiwanie pików i linii bazowej na podstawie zadanych kryteriów typu wysokość i szerokość piku.
- ręczne zaznaczanie i kasowanie pików przy pomocy myszki.
- prowadzenie i modyfikowanie linii bazowej przy pomocy myszki.
- obliczanie powierzchni, szerokości i wysokości wskazanych lub automatycznie wykrytych  pików.
- program czasowy do zmiany parametrów integracji, i sposobu prowadzenia linii bazowej w czasie.
- automatyczne znajdowanie parametrów integracji.

2. PRZECHOWYWANIE WYNIKÓW:

- zapamiętywanie, przechowywanie,  kasowanie obrabianych chromatogramów.
- automatyczne nadawanie nazw plików z danymi.
- możliwość przechowywania praktycznie nieograniczonej  ilości wyników.
- możliwość zapamiętywania wielu zestawów parametrów i  wszelkich ustawień jako metody pomiarowej.
- zapamiętywanie i przechowywanie wielu krzywych kalibracji.

3. RAPORTY:

- wydruk raportu na dowolnej drukarce komputerowej.
- wielokolorowy wydruk w przypadku drukarki kolorowej.
- wydruk chromatogramu w dowolnym powiększeniu i skali, oraz dowolne fragmenty np. tylko wybrane piki z chromatogramu.
- wydruk raportu z dowolnie wybranymi parametrami piku np.: powierzchnia, szerokość, wysokość, numer identyfikacyjny, nazwa związku, ilość, jednostka, symetria i rozdzielczość piku, półki teoretyczne, względny czas retencji.
- dołączenie dowolnego tekstu, komentarza do raportu i wydruku.
- wydruk krzywych kalibracji , wyników kalibracji wraz z obliczeniami statystycznymi oraz parametrów kalibracji.

4.WIELOZADANIOWOŚĆ;

- oprogramowanie umożliwia jednoczesne zbieranie danych z chromatografu i pracę na  dowolnym innym programie np. edytorze tekstu , arkuszu kalkulacyjnym itp.
- oprogramowanie umożliwia jednoczesną obróbkę chromatogramu w czasie zbierania danych.
- jednoczesne zbieranie danych z trzech urządzeń. ( opcja )
- w trakcie rejestracji chromatogramu, przed zakończeniem analizy można dokonać obróbki zebranego fragmentu chromatogramu bez zatrzymania analizy.

5. OBRÓBKA WYNIKÓW:

- operacje arytmetyczne na wynikach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie sygnału przez stałą.
- operacje na wynikach typu: dodawanie, odejmowanie chromatogramów, liczenie pochodnej, wygładzanie, przesuwanie, normalizacja.
- jednoczesne wyświetlanie i wydruk do pięciu chromatogramów.
- analiza ilościowa.

.6. AUTOMATYZACJA:

- oprogramowanie umożliwia współpracę z większością typów automatycznych dozowników prób.
- realizację automatycznego startu analizy poprzez połączenie z chromatografem lub czujnikiem przy dozowniku prób
.
- programowanie czasu analizy i automatyczne zapamiętanie chromatogramu na dysku, pod dowolnie wybraną nazwą pliku, wydruk oraz przejście w stan oczekiwania na kolejną analizę.

7. ANALIZA ILOŚCIOWA I STATYSTYKA.

- oprogramowanie umożliwia dokonywanie obliczeń ilościowych metodami standardu zewnętrznego , standardu wewnętrznego, normalizacji powierzchni
- obliczenia ilościowe dokonywane są na podstawie powierzchni lub wysokości piku.
- możliwość kalibracji  wielopunktowej ( 20 i więcej )  i z wielokrotnymi powtórzeniami  danego punktu  kalibracji ( 15 i więcej ) ,
- jednoczesna kalibracja dla wielu związków ( 40 i więcej ).
- obliczenia statystyczne wyników kalibracji.
- wydruki krzywych kalibracji , obliczeń statystycznych, parametrów kalibracji.
- zapamiętywanie na dysku wielu krzywych kalibracji wraz ze sposobem ich przygotowania      w postaci metody pomiarowej.

8. WSPÓŁPRACA Z DOWOLNYMI  PROGRAMAMI.

 -oprogramowanie umożliwia przekazywanie wyników analiz, chromatogramów, danych do  innych programów poprzez konwersję do
formatu danych ASCII, oraz do schowka Windows. Umożliwia to przetwarzanie danych i obrazowanie rysunków w dowolnych programach np.:EXEL, LOTUS WORD itp.
-istnieje możliwość kopiowania chromatogramów  oraz raportów z wynikami do schowka systemowego Windows, dzięki czemu można wklejać rysunki z analizami i raportami do dowolnego programu    

9.  OPROGRAMOWANIE INDYWIDUALNE.

- ze względu na to, że firma jest bezpośrednim producentem urządzenia istnieje możliwość dokonania zmian w oprogramowaniu zgodnie z życzeniem użytkownika w celu lepszego wykorzystania programu do indywidualnych potrzeb. - dostępna jest wersja programu dla elektroforezy kapilarnej.

ADRES PRODUCENTA:

POL-LAB Artur Dzieniszewski
ul. Zwierzyniecka 15/15
00-719 Warszawa
Tel 0-602-26-08-34
TEL/FAX: 22-840-23-40
a.dzieniszewskichello.plMile widziane pytania i uwagi :

 

Strona aktualizowana 01.06.2013