POL-LAB
Chromatografia - system CHROMAX  Oprogramowanie do zbierania i obróbki danych chromatograficznych wraz z przetwornikiem 
HOME
OPIS URZ主ZENIA
OPIS  PROGRAMU HOME INSTRUKCJE KONTAKT


LISTA WYBRANYCH U玆TKOWNIKÓW SYSTEMU CHROMAXAkademia Medyczna Zak豉d Chemii Ogólnej i Analitycznej ul. Mickiewicza 2 Bia造stok
Uniwersytet w Bia造mstoku Instytut Chemii ul. Pi連udskiego 11/4 Bia造stok
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska
ul. Cio趾owkiego 2/3 Bia造stok
Wojewódzki Zak豉d Weterynarii Laboratorium ul. Zwyci瘰twa 26A Bia造stok
Labpharm-ATS
ul Mickiewicza 32 Brwinów
Komenda Wojewódzka Policji Laboratorium Kryminalistyczne ul. Powsta鎍ów Wlkp 7 Bydgoszcz
Komenda Wojewódzka Policji Laboratorium Kryminalistyczne ul. Powsta鎍ów Wlkp. 7 Bydgoszcz
Uniwersytet Miko豉ja Kopernika Kat. I Zak. Technologii Chemicznej rodków Leczniczych ul. M Curie Sk這dowskiej 9 Bydgoszcz
Uniwersytet Miko豉ja Kopernika Katedra zak豉d Biofarmacji ul. M Curie Sk這dowskiej 9 Bydgoszcz
Uniwersytet Miko豉ja Kopernika Collegium Medicum , Katedra Bromatologii ul. M Curie Sk這dowskiej 9 Bydgoszcz
Wy窺za Szko豉 Ochrony rodowiska Laboratorium ul. Fordo雟ka 120 Bydgoszcz
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S. A.
ul. Chorzowska 25 Bytom
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska Laboratorium ul. Stra瘸cka 6 Ciechanów
KWK Silesia Laboratorium ul. Górnicza Czechowice Dziedzice
Akademia im. Jana D逝gosza Instytut Chemii i Ochrony rodowiska Armii Krajowej 13/15 Cz瘰tochowa
Zak豉d Us逝g technicznych ZUT
ul. Ikara 128B Cz瘰tochowa
Adamed

Czosnów
Akademia Medyczna Zak豉d Medycyny Sadowej ul. Sk這dowskiej Curie 3A Gda雟k
Akademia Medyczna w Gda雟ku Katedra Biologii i Botaniki Farmaceutycznej ul. Hallera 107 Gda雟k
Fregata S.A. Laboratorium ul. Grunwaldzka497 Gda雟k
Komenda Wojewódzka Policji Laboratorium Kryminalistyczne ul. Biskupia 23 Gda雟k
Politechnika Gda雟ka Wydzia Chemiczny ul. Narutowicza 11/12 Gda雟k
Baltic Marine Surveyors Sp. Z o. o. Laboratorium ul. Indyjska 13 Gdynia
J.S.H. Laboratoria Laboratorium ul. Indyjska 13 Gdynia
Kopalnia W璕la Kamiennego Gliwice Szyb Sonica
Gliwice
Politechnika 章ska Instytut Chemii i Technologii Organicznej ul. Krzywoustego 4 Gliwice
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska Laboratorium ul.Kostrzy雟ka 48 Gorzów Wlkp.
Grodziskie Zak豉dy Farmaceutyczne Polfa S. A. Laboratorium Ochrony rodowiska ul Poniatowskiego 5 Grodzisk
Nobilus ENT Kutno
Nobilus ENT ul. Zegrzy雟ka 22A Jab這nna
Pracownia Bada rodowiska Pracy "Higiena Pracy" ul. Jasna 1B/9 Jawor
Zak豉d Górniczy Sobieski Laboratorium ul.Suli雟kiego 2 Jaworzno
Metromed Laboratorium Bada rodowiska Pracy ul. Powsta鎍ów l零kich 6 Jelenia Góra
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska Laboratorium ul. Warszawska 28 Jelenia Góra
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska
ul.Piwonicka 19 Kalisz
GEMI Laboratorium ul. Mickiewicza 36 Karczew
GEMI Laboratorium ul. Mickiewicza 36 Karczew
Uniwersytet l零ki Wydzia Chemii ul. Szkolna 9 Kartowice
Gówny Instytut Górnictwa Zak豉d Aeracji Górniczej pl. Gwarków 1 Katowice
Kopalnia W璕la Kamiennego STASZIC Lab Badawcze ul. Karolinki 1 Katowice
ISCO Chemical Production
ul. Energetyków 4 Kedzierzyn Kole
Polski Koncern Naftowy "ORLEN" S. A. Baza Magazynowa K璠zierzyn Kole ul. Wojska Polskiego 2 K璠zierzyn Kole
Browar Belgia Sp. z o. o
ul. ciegiennego 499 Kielce
EKOTERRA Przedsi瑿iorstwo Naukowo Techniczne ul. Zgoda 12 Kielce
Hydrogeotechnika sp. z o. o. Laboratorium ul. ciegiennego 262 Kielce
Przedsi瑿iorstwo Geologiczne
ul. 皋軟ierzy Radzieckich 20 Kielce
Wojewódzka Inspekcja Ochrony rodowiska Laboratorium Al. IX Wieków Kielc 3 Kielce
Wy窺za Szko豉 Pedagogiczna Instytut Chemii Zak豉d Chemii Fizycznej ul. Ch璚i雟ka 5 Kielce
Hydrogaz KWK Szczyg這wice
Knurów
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska delegatura w Koninie ul. Wyszy雟kiego 3A Konin
Akademia Górniczo Hutnicza Wydzia Geologii, Geofizyki i Ochrony rodowiska ul.Mickiewicza 30 Kraków
Akademia Rolnicza Wydzia Technologii Zywienia ul. 29-go listopada 46 Kraków
Akademia Rolnicza Zak豉d Biochemii al. 29Listopada 54 Kraków
Biocentrum Sp z o o ul. Gronostajowa 7A/124 Kraków
Collegium Medicum Uniwersytet Jagiello雟ki ul. Medyczna 9 Kraków
Instytut Farmakologii P.A.N.
ul. Sm皻na 12 Kraków
Instytut Farmakologii P.A.N.
ul. Sm皻na 12 Kraków
Instytut Fizyki J鉅rowej P.A.N. PracowniaFizyki rodowiska ul. Radzikowskiego 152 Kraków
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
ul. Niezapominakek 1 Kraków
Orlen Laboratorium
ul. Olszanicka 38A Kraków
Petrogeo Laboratorium ul. Mierzei Wilanej 6 Kraków
Politechnika Krakowska Instytut Zaopatrzenia w Wod i Ochrony rodowiska ul. Warszawska 24 Kraków
Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej ul. Warszawska 24 Kraków
Politechnika Krakowska Inst. Chemii i Technologii Nieorganicznej ul. Warszawska 24 Kraków
Politechnika Krakowska Katedra Technologii Tworzyw Sztucznych ul. Warszawska 24 Kraków
Uniwersytet Jagiello雟ki Wydzia Biochemii ul. Gronostajowa 7 Kraków
Uniwersytet Jagiello雟ki Instytut Biologii Molekularnej ul. Mickiewicza 3 Kraków
Uniwersytet Jagiello雟ki Wydzia Chemii ul. Ingardena 3 Kraków
Uniwersytet Jagiello雟ki Katedra Toksykologii ul. Medyczna 9 Kraków
Uniwersytet Jagiello雟ki Wydzia Chemii ul. Ingardena 3 Kraków
WIO Laboratorium pl. Szczepa雟ki 5 Kraków
NOBILUS ENT Laboratorium ul. Sienkiewicza 25 Kutno
Nobilus ENT Tomasz Koluk ul. Metalowa Kutno
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska Delegatura w Legnicy ul. Rzeczypospolitej10/12 Legnica
Janina Zak豉d Górniczo Energetyczny Laboratorium ul. Górnicza 23 Libi嘀
Akademia Medyczna Zak豉d Botaniki Farmaceutycznej ul. Staszica 4 Lublin
Akademia Medyczna Zak豉d Botaniki Farmaceutycznej ul. Staszica 4 Lublin
Akademia Medyczna Zak豉d Chemii Nieorganicznej i Analitycznej ul. Staszica 6 Lublin
Akademia Medyczna Zak豉d Chemii Nieorganicznej i Analitycznej ul. Staszica 6 Lublin
Akademia Medyczna Zak豉d Chemii Nieorganicznej i Analitycznej ul. Staszica 6 Lublin
Akademia Rolnicza Kat. Biotechnologii, 砰wienia Cz這wieka i Towar. 砰wn. ul. Skromna 8 Lublin
Akademia Rolnicza Kat. Biotechnologii, 砰wienia Cz這wieka i Towar. 砰wn. ul. Skromna 8 Lublin
Akademia Rolnicza Kat. Biotechnolog. Podstaw Techn. I Zywnoci i Pasz ul. Dowiadczalna 48 Lublin
Instytut Agrofizyki PAN
ul. Dowiadczalna 4 Lublin
Instytut Agrofizyki PAN
ul. Dowiadczalna 4 Lublin
Instytut Agrofizyki PAN Zak豉d Aeracji ul. Dowiadczalna 4 Lublin
Instytut Agrofizyki PAN Zak豉d Aeracji ul. Dowiadczalna 4 Lublin
Politechnika Lubelska Katedra In篡nierii i Ochrony rodowiska ul. Nadbystrzycka 40B Lublin
Politechnika Lubelska Katedra In篡nierii i Ochrony rodowiska ul. Bernardy雟ka 13 Lublin
Uniwersytet Marii Curie Sk這dowskiej Zak豉d Chemii rodowiska Pl. M. Curie 5 Lublin
Uniwersytet Marii Curie Sk這dowskiej Zak豉d Mikrobiologi Ogólnej Instytutu Mikrobiologii ul. Akademicka 19 Lublin
Uniwersytet Marii Curie Sk這dowskiej Pl. M. Curie 5 Lublin
Centrum Bada Ekologicznych P.A.N. Dziekanów Leny ul. Konopnickiej 1 υmianki
Centrum Bada Ekologicznych P.A.N. Dziekanów Leny ul. Konopnickiej 1 υmianki
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
ul. Dworna 11 υm瘸
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska Laboratorium ul. Pozna雟ka 141 υm瘸
EKOLAB s.c.
ul.Tokarzewskiego 2 ód
Instytut Wókiennictwa
ul. Brzezi雟ka 5/15 ód
Laboratorium Wibroakustyli iOchrony rodowiska
ul. 璚zycka 40 ód
Politechnika ódzka Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej ul. 疾romskiego 116 ód
Politechnika ódzka Instytut Chemii Organicznej ul.疾romskiego 116 ód
Politechnika ódzka Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej ul. 疾romskiego 116 ód
Politechnika ódzka Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej ul. 疾romskiego 116 ód
Politechnika ódzka Instytut Chemii Organicznej ul. 疾romskiego 116 ód
Politechnika ódzka Instytut Chemii Organicznej ul. 疾romskiego 116 ód
Politechnika ódzka Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej ul. 疾romskiego 116 ód
Politechnika ódzka Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii ul. Wólcza雟ka 171/173 ód
Politechnika ódzka Instytut Technologii Polimerów i Barwników ul. Stefanowskiego 12/16 ód
Politechnika ódzka Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej ul. 疾romskiego 116 ód
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
ul. Wodna 40 ód
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
ul. Wodna 40 ód
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska Laboratorium ul. Piotrkowska 120 ód
Politechnika ódzka Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej ul. 眨irki 36 ód
Politechnika ódzka Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej ul. 眨irki 36 ód
Politechnika ódzka Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej ul. 眨irki 36 ód
SOWIX – Orodek Szkoleniowy
ul. 疾romskiego 4A ㄆków
Kopalnia Bobrek Miechowice Laboratorium Chemiczne
Miechowice
COLFARM
ul. Wojska Polskiego 3 Mielec
Kopalnia Dowiadczalna BARBARA
ul. Podleska 72 Mikoów
KWK Mys這wice
ul. Swierczyny 3 Mys這wice
PHU SBB Bogdan Chobel Laboratorium Bada i Ekspertyz ul.Zamenhofa 50 Mys這wice
WIO Laboratorium
Nowy S鉍z
Instytu Rozrodu Zwierz靖 i Bada 砰wnoci PAN ul. Tuwima 10 Olsztyn
Instytu Rozrodu Zwierz靖 i Bada 砰wnoci PAN ul. Tuwima 10 Olsztyn
Instytu Rozrodu Zwierz靖 i Bada 砰wnoci PAN ul. Tuwima 10 Olsztyn
Pa雟twowa Inspekcja Handlowa Laboratorium ul. Poprzeczna 19 Olsztyn
Uniwersytet Warmi雟ko Mazurski Katedra Chemii Rolnej i Ochrony rodowiska ul. Oczapowskiego 2 Olsztyn
Uniwersytet Warmi雟ko Mazurski Katedra Profilaktyki Weterynaryjnej i Higieny Pasz ul. Oczapowskiego 13 Olsztyn
Uniwersytet Warmi雟ko Mazurski Wydzia Bilogii ul. Oczapowskiego 1A Olsztyn
Uniwersytet Warmi雟ko Mazurski Zak豉d 砰wienia Zwierz靖 i Gospodarki Paszowej ul. Oczapowskiego 5 Olsztyn
Uniwersytet Warmi雟ko Mazurski
ul. Oczapowskiego 7 Olsztyn
Uniwersytet Warmi雟ko Mazurski Katedra Fizjologii i Biochemii Rolin
Olsztyn
Uniwersytet Warmi雟ko Mazurski Katedra Fizjologii i Biochemii Rolin
Olsztyn
Weterynaryjna Diagnostyka Laboratoryjna Roman J璠ryczko ul. Tuwima 10 Olsztyn
Weterynaryjna Diagnostyka Laboratoryjna Roman J璠ryczko ul. Tuwima 10 Olsztyn
Wojewódzki Zak豉d Higieny Weterynaryjnej Laboratorium ul. Warszawska 109 Olsztyn
Instytut Mineralnych Materiaów Budowlanych Zak豉d Ochrony rodowiska ul. Owi璚imska 22 Opole
Uniwersytet Opolski Zak豉d Chemii Ekologicznej ul. Katowicka 87 Opole
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
ul Mickiewicza 1 Opole
Kopalnia W璕la Kamiennego BUDRYK
ul. Zamkowa 10 Ornontowice
Partner 15 Laboratorium Ekspertyz Kryminalistycznych ul. Starosty Kosa 14 Ostro喚ka
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
ul. Winiów Owi璚imia 10 Owi璚im
Orodek Badawczo Rozwojowy Izotopów
wierk Otwock
Orodek Badawczo Rozwojowy Izotopów Zak豉d Analizy Chemicznej wierk Otwock
OrodekBadawczo Rozwojowy Izotopów POLATOM
wierk Otwock
Pabianickie Zak豉dy Farmaceutyczne POLFA Laboratorium Badawcze ul. Pi連udskiego 5 Pabianice
Polfa Dzia Kontroli Jakoci ul. Pi連udskiego 2 Pabianice
Polfa Zak豉dowe Laboratorium Badawcze ul. Pi連udskiego 2 Pabianice
KWK Pniówek Jastrz瑿ska Spó趾a W璕lowa ul. Krucza 18 Paw這wice
Petrogeo Laboratorium pl. Staszica 9 Pi豉
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska Laboratorium ul. Motylewska 5A Pi豉
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska Laboratorium ul. Bawe軟iana 18 Piotrków tryb.
Mazowiecka Wytwórnia Wódek i Dro盥篡 Polmos POLMOS JÓZEFÓW ul. Fabryczna 1 P這chocin
Bassell Orlen Laboratorium Poliolefin ul. Chemików 1 P這ck
Polski Koncern Naftowy "ORLEN" S.A. Laboratorium Wodno ciekowe ul. Chemików 1 P這ck
WIO Laboratorium ul. 1-go Maja 7 P這ck
Wodoci鉚i P這ckie Laboratorium ul. Górna 56 P這ck
Akademia Medyczna

Pozna
Akademia Medyczna Zak豉d Chemii Nieorganicznej i Analitycznej ul. Grunwaldzka 6 Pozna
Akademia Medyczna Kat. Farmacji Klinicznej i Biofarmacji ul. Marii Magdaleny 14 Pozna
Akademia Medyczna
ul. Fredry 10 Pozna
Akademia Medyczna Katedra Biochemii Farmaceutycznej ul. Grunwaldzka 6 Pozna
Centrala Produktów Naftowych "CPN" S.A. Laboratorium Ochrony Pracy i rodowiska ul. Wrzesi雟ka 4 Pozna
Komenda Wojewódzka Policji
ul. Kochanowskiego 2A Pozna
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska
ul. Czarna Rola 4 Pozna
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska
ul. Czarna Rola 4 Pozna
Wojewódzki Zak豉d Weterynarii Laboratorium ul. Grunwaldzka 250 Pozna
Ekoprojekt Zak豉d In篡nierii rodowiska ul. Zdrojowa 2 Pszczyna
KWK Bogdanka Laboratorium Bogdanka Puchaczów
Biowet Pu豉wy Sp. Z o. o. Laboratorium ul. Arciucha 2 Pu豉wy
Instytut Nawozów Sztucznych
Al. 100 Lecia P.P. 13A Pu豉wy
Instytut Nawozów Sztucznych
Al. 100 Lecia P.P. 13A Pu豉wy
Instytut Nawozów Sztucznych
Al. 100 Lecia P.P. 13A Pu豉wy
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Oddzia Pszczelnictwa ul. Kazimierska 2 Pu豉wy
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Oddzia Pszczelnictwa ul. Kazimierska 2 Pu豉wy
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska
ul. Pu豉skiego 9 Radom
KWK Bielszowice
ul.Halembska 160 Ruda l零ka
KWK Chwa這wice
ul. 1-go maja 26 Rybnik
ICN Polfa Rzeszów S.A. Lab Badawcze ul. Przemys這wa 2 Rzeszów
ICN Polfa Rzeszów S.A. Lab. Ochrony rodowiska ul. Przemys這wa 2 Rzeszów
ICN Polfa Rzeszów S.A. Lab. Ochrony rodowiska ul. Przemys這wa 2 Rzeszów
Komenda Wojewódzka Policji Laboratorium Kryminalistyczne ul. D鉉rowskiego 30 Rzeszów
Sanofi-Biocom sp.z o. o. Laboratotium ul. Lubelska 42 Rzeszów
Sanofi-Synthelabo Laboratotium ul. Lubelska 42 Rzeszów
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska Laboratorium ul. Pol. Org. Woj. 70/72 Sieradz
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Sekcja Analiz Instrumentalnych ul. Pi連udskiego 3 Skierniewice
OMNISFERA Zak豉d Us逝g Innowacyjnych Bitwy p. P這wcami 60A/119 Sopot
l零ka Akademia Medyczna Zak豉d Farmacji Aptecznej ul. Kasztanowa Sosnowiec
Orodek Bada Metanowoci

Sonica
Instytut Ochrony Rolin
ul. Gliwicka 29 Sonicowice
Mazurskie Miody Z.P.H. Laboratorium Tomaszkowo 47 Stawiguda
Sadecki Bartnik
Stró瞠 235 Stró瞠
Kopalnia W璕la Kamiennego ”Krupi雟ki” Laboratotium ul. Piaskowa 35 Suszec
Pomorska Akademia Medyczna Zak豉d Biochemii i Chemii ul.Powsta鎍ów Wlkp. 72 Szczecin
Krono-Chem sp z o o
ul. Wary雟kiego 1 Szczecinek
Binder International Zaklad w Tarczynie, Laboratorium ul. Dobrowolskiego 21 Tarczyn
Zak豉dy Azotowe w Tarnowie – Mocicach Laboratorium Nawozów ul. Kwiatkowskiego 8 Tarnów
Zak豉dy Azotowe w Tarnowie – Mocicach Laboratorium Analiz Specjalistycznych ul. Kwiatkowskiego 8 Tarnów
Zak豉dy Azotowe w Tarnowie – Mocicach Laboratotium Kaprolaktanu ul. Kwiatkowskiego 8 Tarnów
Zak豉dy Azotowe w Tarnowie – Mocicach Laboratorium Analiz Specjalistycznych ul. Kwiatkowskiego 8 Tarnów
Zak豉dy Azotowe w Tarnowie – Mocicach Laboratorium Tarnoform ul. Kwiatkowskiego 8 Tarnów
Zak豉dy Azotowe w Tarnowie – Mocicach Llaboratorium Zwi頊ków Fluorowych ul. Kwiatkowskiego 8 Tarnów
Zak豉dy Azotowe w Tarnowie – Mocicach Laboratotium Kaprolaktanu ul. Kwiatkowskiego 8 Tarnów
Zak豉dy Azotowe w Tarnowie – Mocicach Laboratotium Kaprolaktanu ul. Kwiatkowskiego 8 Tarnów
Labotest Laboratorium Analiz Fizykochemicznych ul. M . Sk這dowskiej Curie 61/67 Toru
Labotest Laboratorium Analiz Fizykochemicznych ul. M . Sk這dowskiej Curie 61/67 Toru
Uniwersytet Miko豉ja Kopernika Wydz. Chemii ul. Gagarina 9 Toru
Uniwersytet Miko豉ja Kopernika Zak豉d Chemii Organicznej ul. Gagarina 9 Toru
Uniwersytet Miko豉ja Kopernika Zak豉d Chemii Organicznej ul. Gagarina 9 Toru
Uniwersytet Miko豉ja Kopernika Zak豉d Chemii Organicznej ul. Gagarina 9 Toru
Uniwersytet Miko豉ja Kopernika Zak豉d Chemii Fizycznej ul. Gagarina 7 Toru
Uniwersytet Miko豉ja Kopernika Zak豉d Chemii Organicznej ul. Gagarina 9 Toru
Uniwersytet Miko豉ja Kopernika Zak豉d Chemii Organicznej ul. Gagarina 9 Toru
Uniwersytet Miko豉ja Kopernika Wydzia Chemii ul. Gagarina 7 Toru
Uniwersytet Miko豉ja Kopernika Wydzia Chemii Zak豉d Chemii J鉅rowej ul. Gagarina 7 Toru
Uniwersytet Miko豉ja Kopernika Wydzia Biologii Zak豉d Fizjologii i Morfogenezy ul. Gagarina 9 Toru
Agropharm S. A.
ul. Starocia雟ka 33 Tuszyn
KWK Piast Laboratorium ul.Granitowa 16 Bieru
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Laboratorium Analizy Instrumentalnej
Wa豚rzych
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska delegatura w Wa豚rzychu ul. Mickiewicza 16 Wa豚rzych
Akademia Medyczna Zak豉d Bromatologii ul Banacha 1 Warszawa
Akademia Medyczna Zak豉d Chemii Leków ul Banacha 1 Warszawa
Akademia Medyczna Katedra i Zak豉d Chemii Organicznej ul Banacha 1 Warszawa
Akademia Medyczna Zak豉d Bromatologii ul Banacha 1 Warszawa
Akademia Medyczna Klinika Chirurgii ul. Nowogrodzka 59paw11c Warszawa
Akademia Medyczna Zak豉d Toksykologii ul Banacha 1 Warszawa
Akademia Medyczna Zak豉d Analizy Leków ul Banacha 1 Warszawa
Akademia Medyczna Zak豉d Chemii Leków ul Banacha 1 Warszawa
Akademia Medyczna Katedra i Zak豉d Chemii Nieorganicznej ul Banacha 1 Warszawa
Akademia Medyczna Zak豉d Chemii Fizycznej ul Banacha 1 Warszawa
Akademia Medyczna Zak豉d Toksykologii ul Banacha 1 Warszawa
Akademia Medyczna Zak豉d Biochemii i Chemii Klinicznej ul Banacha 1 Warszawa
Akademia Medyczna Zak豉d Farmakognozji ul. Banacha Warszawa
Akademia Medyczna Zak豉d Bromatologii ul Banacha 1 Warszawa
Akademia Medyczna Katedra i Zak豉d Chemii Nieorganicznej ul Banacha 1 Warszawa
Akademia Medyczna Zak豉d Biochemii i Chemii Klinicznej ul Banacha 1 Warszawa
Akademia Medyczna Zak豉d Chemii Leków ul Banacha 1 Warszawa
Akademia Medyczna Zak豉d Farmakognozji ul. Banacha Warszawa
Akademia Medyczna Katedra i Zak豉d Chemii Fizycznej ul Banacha 1 Warszawa
Akademia Medyczna Zak豉d Toksykologii ul Banacha 1 Warszawa
Bristol Myers Squibb
ul. Armii Ludowej 26 Warszawa
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komenda Gówna Policji al. Ujazdowskie 7 Warszawa
Centralne Laboratorium Naftowe
ul. 眨irki i Wigury 31 Warszawa
Centralny Instytut Ochrony Pracy Pa雟twowy Instytut Badawczy ul.Czerniakowska 16 Warszawa
Centrum Medyczne Kszta販enia Podyplomowego Zak豉d Biochemii ul. Marymoncka 99 Warszawa
Centrum Zdrowia Dziecka
al. Dzieci Polskich 20 Warszawa
Centrum Zdrowia Dziecka Zak豉d Biochemii i Medycyny Dowiadczalnej al. Dzieci Polskich 20 Warszawa
Cobrabid Eco Sp. z o. o.
ul.ㄆcka 13 Warszawa
Esarom Laboratorium ul. Wólczy雟ka 133 Warszawa
Instytut Biochemii i Biofizyki P.A.N.
ul. Pawi雟kiego 5A Warszawa
Instytut Budowy Dróg i Mostów Pracownia Chemii i Ochrony rodowiska ul. Jagiello雟ka 80 Warszawa
Instytut Chemii Fizycznej PAN ul. Kasprzaka 44/52 Warszawa
Instytut Chemii i Techniki J鉅rowej
ul. Dorodna Warszawa
Instytut Chemii i Techniki J鉅rowej Zak豉d Radiochemii ul. Dorodna Warszawa
Instytut Chemii i Techniki J鉅rowej
ul. Dorodna Warszawa
Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52 Warszawa
Instytut Chemii Przemys這wej
ul. Rydygiera 8 Warszawa
Instytut Farmaceutyczny Zak豉d Kontroli Jakoci i Analityki Badawczej ul. Rydygiera 8 Warszawa
Instytut Farmaceutyczny Zak豉d Farmacji Stosowanej ul. Rydygiera 8 Warszawa
Instytut Farmaceutyczny
ul. Rydygiera 8 Warszawa
Instytut Leków Zak豉d Leków Pochodzenia Naturalnego ul. Che軛ska 30/34 Warszawa
Instytut Leków Zak豉d Preparatów Biologicznych ul. Che軛ska 30/34 Warszawa
Instytut Leków Zak豉d Antybiotyków i Mikrobiologii Farmaceutycznej ul. Che軛ska 30/34 Warszawa
Instytut Przemys逝 Organicznego
ul. Annopol 6 Warszawa
Instytut Psychiatrii i Neurologii Zak豉d Farmakologii ul. Sobieskiego 1/9 Warszawa
M.P.W.I.K Zak豉d Wodoci鉚u Centralnego
ul. Koszykowa 61 Warszawa
Narodowa Fundacja Ochrony rodowiska Zak豉d Chemii rodowiska ul 眨irki i Wigury 101 Warszawa
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Zak豉d Bichemii i Biofarmaceutyków ul. Che軛ska 30/34 Warszawa
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Zak豉d Antybiotyków i Mikrobiologii ul. Che軛ska 30/34 Warszawa
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Zak豉d Farmacji Podstawowej i Stosowanej ul. Che軛ska 30/34 Warszawa
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Zak豉d Bichemii i Biofarmaceutyków ul. Che軛ska 30/34 Warszawa
Polfa Tarchomin Laboratorium Bada rodowiskowych ul. Fleminga 2 Warszawa
Polfa Tarchomin Labaoratorium badawcze ul. Fleminga 2 Warszawa
Politechnika Warszawska Zak豉d Chemii Analitycznej Wydzia Chemiczny ul. Noakowskiego 3 Warszawa
Politechnika Warszawska Wydzia In篡nierii Chemicznej i Procesowej ul.Wary雟kiego 1 Warszawa
Politechnika Warszawska Zak豉d Chemii Analitycznej Wydzia Chemiczny ul. Noakowskiego 3 Warszawa
Pollena Aroma Lab. Badawcze ul. Klasyków 10 Warszawa
Przemys這wy Instytut Elektroniki
ul. D逝ga 44/50 Warszawa
Szko豉 Gówna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra i Zak豉d Rolin Warzywnych i Leczniczych ul. Nowoursynowska 166 Warszawa
Szko豉 Gówna Gospodarstwa Wiejskiego Zak豉d Oceny Jakoci 砰wnoci ul. Nowoursynowska 159c Warszawa
Szko豉 Gówna Gospodarstwa Wiejskiego Wydz. 砰wienia Cz這wieka i Gosp. Domowego ul. Nowoursynowska 166 Warszawa
Szko豉 Gówna Gospodarstwa Wiejskiego Zak豉d Biochemii ul. Rakowiecka 26/30 Warszawa
Uniwersytet Warszawski Instytut Biologii Eksperymentalnej Rolin ul. Miecznikowa 1 Warszawa
Uniwersytet Warszawski Instytut Biochemii Zak.Regulacji Metabolizmu ul. 眨irki i Wigury 93 Warszawa
Uniwersytet Warszawski Wydzia Biologii ul. Miecznikowa 1 Warszawa
Uniwersytet Warszawski Wydzia Chemii Zak豉d Radiochemii ul. 眨irki i Wigury 101 Warszawa
Uniwersytet Warszawski Wydzia Chemii ul. Pasteura 1 Warszawa
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska
ul. Bartycka 110A Warszawa
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska
ul. Bartycka 110A Warszawa
Wojskowa Akademia Techniczna Instytut Chemii ul. Kaliskiego 2 Warszawa
Zhermapol Sp z. O. O.
ul. Augustówka 14 Warszawa
Energobaltic sp. z o. o.
ul. Starowiejska 41 W豉dys豉wowo
Wodoci鉚i Oczyszczalnie

W這c豉wek
DJCHEM Chemicals Poland S. A.
ul. ㄆkasiewicza 11a Wo這min
SGS Terminal Wólka
Wólka
Akademia Medyczna Katedra i Zak豉d Farmakologii ul Radeckiego 2 Wroc豉w
Herbapol Zak豉d nr2 ul. Ksi璚ia Witolda 56 Wroc豉w
Instytut Immunologii P.A.N. Zak豉d Onkologii Dowiadczalnej ul. Weigla 12 Wroc豉w
Instytut Immunologii P.A.N. Zak豉d Immunologii Chorób Zakanych ul. Weigla 12 Wroc豉w
Instytut Uprawy Nawo瞠nia i Gleboznawstwa Zak豉d Ekologii i Zwalczania Chwastów ul. Orzechowa 61 Wroc豉w
Politechnika Wroc豉wska Wydz. Chemii ul. Wybrze瞠 Wyspia雟kiego 27 Wroc豉w
Politechnika Wroc豉wska Zak豉d Procesów Chemicznych i Biochemicznych ul. Norwida 4/6 Wroc豉w
Proxima S.A Laboratorium ul. l篹na 86 Wroc豉w
Eko in Eko Laboratorium ul. W豉dys豉wa IV 16/78 Zielona Góra
PROJ-BUD Sp. z o. o. Laboratorium ul. Chemiczna 1 Zielona Góra
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska Laboratorium ul. Siemiradzkiego 9 Zielona Góra
Fluorochemika Poland Sp. Z o. o. Laboratorium ul. Energetyków 9 Kedzierzyn Kole
KWK Piast Laboratorium ul.Granitowa 16 Bieru
Kopalnia W璕la Kamiennego BUDRYK
ul. Zamkowa 10 Ornontowice
ISCO Chemical Production
ul. Energetyków 4 Kedzierzyn Kole
Politechnika Wroc豉wska Zak豉d Chemii Medycznej i Mikrobiologii ul. Wyspia雟kiego 27 Wroc豉w
Politechnika Wroc豉wska Instytut In篡nierii Ochrony Srodowiska Pl. Grunwaldzki 9 Wroc豉w
Marinex International Sp. Z o. o. Laboratorium ul. Placowa 4 ód
Pestinova Laboratorium ul. Modzierzowców 6A Jaworzno
Instytut Psychiatrii i Neurologii Zak豉d Nerochemii ul. Sobieskiego 1/9 Warszawa

ADRES PRODUCENTA:

POL-LAB Artur Dzieniszewski
ul. Zwierzyniecka 15/15
00-719 Warszawa
Tel 0-602-26-08-34
TEL/FAX: 22-840-23-40
a.dzieniszewskichello.pl
Mile widziane pytania i uwagi :

 

Strona aktualizowana 01.06.2010