POL-LAB
Chromatografia - system CHROMAX  Oprogramowanie do zbierania i obróbki danych chromatograficznych wraz z przetwornikiem 
CHARAKTERYSTYKA
OPIS URZĄDZENIA
OPIS  PROGRAMU LISTA UŻYTKOWNIKÓW INSTRUKCJE KONTAKT

ZASTOSOWANIE SYSTEMU NABORU DANYCH CHROMAX:
PODŁĄCZYMY DO KOMPUTERA KAŻDY  CHROMATOGRAF

ZAPEWNIAMY SYSTEM SPRAWDZONY PRZEZ 500 UŻYTKOWNIKÓW

DARMOWA LICENCJA NA DODATKOWE STANOWISKA

INTUICYJNE    OPROGRAMOWANIE

NOWOCZESNY PRZETWORNIK ANALOGOWO CYFROWY


ZASTOSOWANIE SYSTEMU NABORU DANYCH CHROMAX:


 
CHROMATOGRAFIA CIECZOWA HPLC
CHROMATOGRAFIA GAZOWA GC
24-BITOWE PRZETWORNIKI ANALOGOWO CYFROWE
REJESTRATORY DANYCH

ELEKTROFOREZA
REJESTRACJA DANYCH Z URZĄDZEŃ NIETYPOWYCH NA ZAMÓWIENIE


POBIERZ DARMOWY PROGRAM DO ZBIERANIA DANYCH

 
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA:
1. CHROMAX to system zapewniający  zbieranie danych z detektorów chromatograficznych i innych urządzeń .
Sercem systemu jest nowoczesny, wysokiej rozdzielczości przetwornik analogowo cyfrowy umożliwiający nabór danych.


2. Dowolny chromatograf cieczowy HPLC i chromatograf gazowy GC może być podłączony do systemu CHROMAX. Integrator CHROMAX może  współpracować  z  chromatografem zarówno nowej generacji jak i starszymi systemami.


3. Integrator jest przeznaczony do współpracy z komputerem klasy IBM PC wyposażonym w dowolną wersję systemu WINDOWS ( Proszę sprawdzić  swoją wersję systemu w "wymaganiach technicznych")

4 Oprogramowanie do integratora komputerowego CHROMAX jest w języku polskim. Może byc dostarczane na CD/DVD lub można je pobrać z internetu ( Zakładka "Pobierz Program" )

5. Chromatograf gazowy i chromatograf cieczowy powinien posiadać wyjście analogowe.
 Praktycznie każdy chromatograf posiada tego typu wyjście. Przetwornik analogowo cyfrowy  CHROMAX posiada wejście analogowe w zakresie regulowanym do 2,5V co zapewnia możliwość jego zastosowania w większości typów chromatografów GC i HPLC.

 
6. Integrator komputerowy posiada wejście cyfrowego startu analizy , co umożliwia zapis wielu analiz bez udziału operatora w sposób automatyczny. ( chromatograf musi być wyposażony w dozownik automatyczny i/lub odpowiednie wyjście sygnału startu )

7. Przetwornik analogowo cyfrowy posiada wyjścia do sterowania innymi urządzeniami np zaworami jakie może posiadać chromatograf. Przykładowo zawory do GC firmy VALCO.

8. System naboru danych chromatograficznych może być także zastosowany do innych urządzeń, w których  jest konieczność zapisu danych zmiennych w czasie.

9. Program CHROMAX  można używać w wielu kopiach bezpłatnie ponieważ jest  to system typu "freeware".

10. Nowoczesny przetwornik analogowo-cyfrowy zapewniający minimalizację szumów chromatografu poprzez izolację optoelektroniczną i galwaniczną komputera i detektora chromatograficznego.

11. Algorytm redukcji szumów chromatografu.


OPROGRAMOWANIE UMOŻLIWIA
:

1. INTEGRACJA:

- automatyczne wyszukiwanie pików i linii bazowej na podstawie zadanych kryteriów typu wysokość i szerokość piku.
- ręczne zaznaczanie i kasowanie pików przy pomocy myszki.
- prowadzenie i modyfikowanie linii bazowej przy pomocy myszki.
- obliczanie powierzchni, szerokości i wysokości wskazanych lub automatycznie wykrytych  pików.
- program czasowy do zmiany parametrów integracji, i sposobu prowadzenia linii bazowej w czasie.
- automatyczne znajdowanie parametrów integracji.

2. PRZECHOWYWANIE WYNIKÓW:

- zapamiętywanie, przechowywanie,  kasowanie obrabianych chromatogramów.
- automatyczne nadawanie nazw plików z danymi.
- możliwość przechowywania praktycznie nieograniczonej  ilości wyników.
- możliwość zapamiętywania wielu zestawów parametrów i  wszelkich ustawień jako metody pomiarowej.
- zapamiętywanie i przechowywanie wielu krzywych kalibracji.

3. RAPORTY:

- wydruk raportu na dowolnej drukarce komputerowej.
- wielokolorowy wydruk w przypadku drukarki kolorowej.
- wydruk chromatogramu w dowolnym powiększeniu i skali, oraz dowolne fragmenty np. tylko wybrane piki z chromatogramu.
- wydruk raportu z dowolnie wybranymi parametrami piku np.: powierzchnia, szerokość, wysokość, numer identyfikacyjny, nazwa związku, ilość, jednostka, symetria i rozdzielczość piku, półki teoretyczne, względny czas retencji.
- dołączenie dowolnego tekstu, komentarza do raportu i wydruku.
- wydruk krzywych kalibracji , wyników kalibracji wraz z obliczeniami statystycznymi oraz parametrów kalibracji.

4.WIELOZADANIOWOŚĆ;

- oprogramowanie umożliwia jednoczesne zbieranie danych z chromatografu i pracę na  dowolnym innym programie np. edytorze tekstu , arkuszu kalkulacyjnym itp.
- oprogramowanie umożliwia jednoczesną obróbkę chromatogramu w czasie zbierania danych.
- jednoczesne zbieranie danych z trzech urządzeń. ( opcja )
- w trakcie rejestracji chromatogramu, przed zakończeniem analizy można dokonać obróbki zebranego fragmentu chromatogramu bez zatrzymania analizy.

5. OBRÓBKA WYNIKÓW:

- operacje arytmetyczne na wynikach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie sygnału przez stałą.
- operacje na wynikach typu: dodawanie, odejmowanie chromatogramów, liczenie pochodnej, wygładzanie, przesuwanie, normalizacja.
- jednoczesne wyświetlanie i wydruk do pięciu chromatogramów.
- analiza ilościowa.

.6. AUTOMATYZACJA:

- oprogramowanie umożliwia współpracę z większością typów automatycznych dozowników prób.
- realizację automatycznego startu analizy poprzez połączenie z chromatografem lub czujnikiem przy dozowniku prób
.
- programowanie czasu analizy i automatyczne zapamiętanie chromatogramu na dysku, pod dowolnie wybraną nazwą pliku, wydruk oraz przejście w stan oczekiwania na kolejną analizę.

7. ANALIZA ILOŚCIOWA I STATYSTYKA.

- oprogramowanie umożliwia dokonywanie obliczeń ilościowych metodami standardu zewnętrznego , standardu wewnętrznego, normalizacji powierzchni
- obliczenia ilościowe dokonywane są na podstawie powierzchni lub wysokości piku.
- możliwość kalibracji  wielopunktowej ( 20 i więcej )  i z wielokrotnymi powtórzeniami  danego punktu  kalibracji ( 15 i więcej ) ,
- jednoczesna kalibracja dla wielu związków ( 40 i więcej ).
- obliczenia statystyczne wyników kalibracji.
- wydruki krzywych kalibracji , obliczeń statystycznych, parametrów kalibracji.
- zapamiętywanie na dysku wielu krzywych kalibracji wraz ze sposobem ich przygotowania  w postaci metody pomiarowej.

8. WSPÓŁPRACA Z DOWOLNYMI  PROGRAMAMI.

 -oprogramowanie umożliwia przekazywanie wyników analiz, chromatogramów, danych do  innych programów poprzez konwersję do
formatu danych ASCII, oraz do schowka Windows. Umożliwia to przetwarzanie danych i obrazowanie rysunków w dowolnych programach np.:EXEL, LOTUS WORD itp.
-istnieje możliwość kopiowania chromatogramów  oraz raportów z wynikami do schowka systemowego Windows, dzięki czemu można wklejać rysunki z analizami i raportami do dowolnego programu    

9.  OPROGRAMOWANIE INDYWIDUALNE.

- ze względu na to, że firma jest bezpośrednim producentem urządzenia istnieje możliwość dokonania zmian w oprogramowaniu zgodnie z życzeniem użytkownika w celu lepszego wykorzystania programu do indywidualnych potrzeb. - dostępna jest wersja programu dla elektroforezy kapilarnej.

10.  Chromatograf gazowy i chromatograf cieczowy który można podłaczyć i obsłużyć systemem CHROMAX:

Chromatografy gazowe:
Lista wybranych typów chromatagrafów gazowych GC współpracujących z systemem CHROMAX:

Chromatograf Shimadzu: GC4 , GC8 , GC14, GC15 , GC17 , GC2014 , GC2010
Chromatograf Agilent: HP5890 , HP5890II , HP4890 , HP6890 
Chromatograf Carlo Erba Instruments 4000
Chromatograf Carlo Erba Instruments GC8000 TOP
Chromatograf Carlo-Erba 6800
Chromatograf DU4000 PAY UNICAM
Chromatograf Unicam 610
Czeski chromatograf Chrom5 ( Chrom-5 ), Chrom4 ( Chrom-4 )
Polski chromatograf GC Inco
N503  i
Niemiecki chromatograf GCHF18.3
Perkin Elmer 900

Chromatografy cieczowe
Lista wybranych typów chromatagrafów cieczowych HPLC współpracujących z systemem CHROMAX:

Shimadzu: SPD6A , SPD6AV ,  RID6A , RF551 , RF535 , L-ECD6A , SPD10A , SPD10AV , RID10A , RF10A , RF10AXL ,
Shimadzu:  SPD10Avp , SPD10AVvp , SPD20
LKB2151 UV Wariable Wavelength Detector
HPLC Spektramonitor 3200 ThermoSeparation
Knauer
   PARAMETRY URZĄDZENIA:
Zakres pomiarowy:
    typowo: +1,28V
do wyboru także :
    +-2,5V; +-640mV; +-320mV; +-160m?; +-80mV;+140mV; +-20mV
Rozdzielczość:
    24 bity
Rozdzielczość napieciowa:
     1uV przy zakresie +-1,28V; poniżej 1uV za zakresów mniejszych niż 1,28V

Najmniejsza działka pomiarowa powierzchni
    0,1 uVxS
Wymiary:
    80x70x30mm
Wyjscie automatycznego startu:
    standard TTL
Interface:
    USB
Rozdzielczość czasu:
    0,001min
Wyjścia cyfrowe:
    2do 8 wyjść cyfrowych typu OC do sterowania innymi urządzeniami
Pozostałe:
    izolacja optoelektroniczna i galwaniczna 
WYMAGANA KONFIGURACJA KOMPUTERA:
Minimalna konfiguracja:
KONIECZNY POTR USB ,( dowolna wersja USB1, USB2, USB3 )
Procesor Pentium 200
Dysk 1GB
Napęd CD lub DVD
MYSZ
Monitor kolorowy min 800x600
System operacyjny:
Windows 95, Windows 98, Windows 200
Zalecany Windows XP
Windows VISTA ( wersja 32bitowa )
Windows 7 ( wersja 32 bitowa )
Windows 7 ( 64 z zainstalowanym XP )INFORMACJA CENOWA
CENA ZESTAWU: 
Integrator komputerowy CHROMAX z oprogramowaniem
w systemie WINDOWS. 4300zł
W przypadku większych zakupów duże rabaty
w cenie zawarte jest:
- 24bitowy przetwornik analogowo cyfrowy
- instalacja u klienta
- przeszkolenie na miejscu- oprogramowanie ( program freeware )
- dodatkowe kopie programu do obróbki danych chromatograficznych na innych komputerach
UWAGA: Istnieje możliwość nieodpłatnego sprawdzenia
urządzenia w terminie i na okres do uzgodnienia.

Podana cena aktualna do końca 2013 rokuADRES PRODUCENTA:

POL-LAB Artur Dzieniszewski
ul. Zwierzyniecka 15/15
00-719 Warszawa
Tel 0-602-26-08-34
TEL/FAX: 22-840-23-40
a.dzieniszewskichello.pl
http://www.pol-lab.pl/


Mile widziane pytania i uwagi :

 


LINKI:

Stacja Polarna Arctowski
Ploteczkarnia.pl Chromatografia Genore
Programy do chromatografi


Strona aktualizowana 01.06.2013