POL-LAB
Chromatografia - system CHROMAX  Oprogramowanie do zbierania i obróbki danych chromatograficznych wraz z przetwornikiem 
CHARAKTERYSTYKA
OPIS URZĄDZENIA
OPIS  PROGRAMU ZOBACZ JAK_PODŁĄCZYĆ
HOME KONTAKT

Chromatograf cieczowy - Shimadzu SPD20
Sposób podłaczenia detektor UV, UV-VIS  - systemu naboru danych CHROMAXDo podłaczenia tego chromatografu gazowego należy użyć standardowego kabla do detektora
Jest to kabel typu "Cinch"
(Najważniejsze informacje podkreślono)

Część analogowa:

Terminal Signal Output znajduje się z tyłu detektora
Na rysunku oznaczono "INTEGRATOR"
Używamy kabla typu "cinch" :

"+" ( plus ) analogowy     - przewód wewnętrzny
"-"
( minus ) analogowy    - przewód , oplot zewnętrzny
"GND" ( masa )             -  masa zwarta z minusem

Górny konektor dotyczy wyjścia integratorowego ( ozaczony: INTEGRATOR ), dolny rejestratorowego ( oznaczony: RECORDER ).
W przypadku pracy detektora w trybie dual. dolny konektor możemy użyć do zbierania danych z "drugiej" długości fali.
Wyjście rejestratorowe można także użyć do rysowania widma na ekranie komputera
Zaleca się używanie wyjścia integratorowego.
Parametr AUX RANGE ustawia skalę czułości detektora i działa na oba wyjścia, tabela ustawień poniżej.
Parametr RANGE działa tylko na wyjście Rejestratorowe.

 

Część cyfrowa czyli wyjście startu analizy:

Nie dotyczy, opcjonalnie można zastosować "external control connector"
-Start analizy w chromatografie  realizujemy ręcznie poprzez przekręcenie zaworu dozującego [ ZAWÓR RHEODYNE ].

Autosamplery ( automatyczny dozownik próby ):

Start analizy w chromatografie  realizujemy ręcznie poprzez przekręcenie zaworu dozującego lub poprzez użycie automatycznego dozownika
Więcej informacji można uzyskać na stronie dotyczącej ręcznych zaworów dozujących [ ZAWÓR RHEODYNE ] i autosmaplerów [ AUTOSAMPLERY ].

Uwagi/opcje:
Program do obróbki danych Chromax startuje automatycznie  tylko gdy w menu Metoda ustawimy opcje START SPRZĘTOWY

W przypadku pytań  zadzwoń 602-26-08-34

   

ADRES PRODUCENTA:

POL-LAB Artur Dzieniszewski
ul. Zwierzyniecka 15/15
00-719 Warszawa
Tel 0-602-26-08-34
TEL/FAX: 22-840-23-40
a.dzieniszewskichello.pl


Mile widziane pytania i uwagi :

 

Strona aktualizowana 01.06.2013